Wyszukaj w katalogu

Polecane firmy
LUK STUDIO Pracownia Projektowa - Architektura

LUK STUDIO Pracownia Projektowa - Architektura

Poleć nas innym

Nasze gry to gwarancja świetnego nastroju - Ice Casino

Nasze gry to gwarancja świetnego nastroju - Ice Casino

KOKOPROJEKT Studio Projektowe Architektury i Wnętrz
KOKOPROJEKT Studio Projektowe Architektury i  Wnętrz
Marzysz o domu lub mieszkaniu zaprojektowanym specjalnie dla Ciebie i uwzględniającym określone przez Ciebie potrzeby, przyzwyczajenia i styl? Poszukujesz architekta-partnera, który pomoże zrealizować Ci marzenia o własnym kącie, doradcy ale i uważnego słuchacza? A może jesteś inwestorem z inwencją realizowania rzeczy nieprzeciętnych? Chcesz budować dla społecznych oczekiwań ludzi, budować dla wypoczynku, rekreacji i rozrywki, współtworzyć architekturę i wnętrza obiektów hoteli i pensjonatów, gastronomi oraz związanych z odnową biologiczną, SPA czy sportem? Jesteśmy projektantami otwartymi na współpracę, dyskusję i twoje idee. Serdecznie zapraszamy.

KOKOPROJEKT to braterski team architekta i architekta wnętrz. To team z inwencją i doświadczeniem. Tworzymy ciekawą i różnorodną architekturę. Projektujemy i opracowujemy dokumentacje techniczne obiektów i wnętrz mieszkalnych, hotelarskich i pensjonatowych, usług gastronomicznych i innych. Proponujemy również projekty przebudów i modernizacji istniejących obiektów, obiektów małej architektury i ogrodzeń oraz przystosowania i udostępniane budynków dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Współpracujemy z specjalistami wielu branż i dziedzin związanych z architekturą, designem, budownictwem i wyposażeniem wnętrz i obiektów. Przy opracowywaniu wielobranżowych dokumentacji projektowych współpracujemy z projektantami branż budowlanych: konstrukcyjnych, sanitarnych, elektrycznych, wentylacyjnych, kosztorysantami, technologami a także rzeczoznawcami ds. przeciwpożarowych, bhp, sanepidu.

    
Projekt domu jednorodzinnego

 

INDYWIDUALNY PROJEKT DOMU JEDNORODZINNEGO WOLNOSTOJĄCEGO

WRAZ PLANEM ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI BUDOWLANEJEtapy procesu projektowego:


   - Studium Programowo Przestrzenne do przygotowania wniosku o wydanie Decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Złożenie wniosku w odpowiednim organie gminy. Uzyskanie Decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

   - Koncepcja Programowo Przestrzenna ostatecznej wersji projektu uwzględniająca Decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (lub Zapisy Planu Miejscowego)

   - Wykonanie Projektu architektoniczno-budowlango, Projektów branżowych instalacji wewnętrznych i przyłączy zewnętrznych, Kosztorysu.

   - Uzyskanie odpowiednich uzgodnień (uzgodnienie przyłączy do sieci zewnętrznych i przebiegu tras w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowych).

   - Złożenie wniosku o uzyskanie Decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z 4 egzemplarzami kompletnej dokumentacji budowlanej. Uzyskanie Decyzji o pozwoleniu na budowę.

   - Opracowanie niezbędnych Projektów wykonawczych z dostosowaniem do harmonogramu budowy przygotowanego przez Wykonawcę.

   - Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu.Podstawowe obowiązki projektanta:


   - Opracowanie projektu obiektu budowlanego zgodnie z Decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (lub zapisami Planu Miejscowego), odpowiednimi ustawami i rozporządzeniami, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej i społecznej.
   - owołanie zespołu projektowego złożonego ze specjalistów o odpowiednich uprawnieniach oraz koordynacja prac projektowych.
   - Wyjaśnianie wątpliwości rozwiązań projektowych.
   - Nadzór autorski, sprawdzanie w toku realizacji zgodności z projektem, wprowadzanie uzasadnionych rozwiązań zamiennych.
   - Sporządzenie Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ)


Składniki projektu budowlanego (dla uzyskania pozwolenia na budowę):


   - Projekt architektoniczno-budowlany – część architektoniczna, część konstrukcyjna, opis techniczny
   - Projekt zagospodarowania działki;
   - Projekt układu sieci i uzbrojenia terenu wraz z przyłączami;
   - Projekty branżowe instalacji wewnętrznych wraz z przyłączami – sanitarnej, grzewczej, wentylacyjnej, elektrycznej, gazowej, telekomunikacyjnej, piorunochronnej;
   - Kosztorys budowlany

Termin i koszt realizacji dokumentacji technicznej domu jednorodzinnego zależeć będzie od stopnia złożoności zadania projektowego – określonego na podstawie rozmów wstępnych pomiędzy inwestorem a projektantem (kwestionariusz) – uwzględniającego takie czynniki jak: stopień skomplikowania terenu i wielkość działki budowlanej, złożoność programu funkcjonalnego oraz wielkość planowanej powierzchni użytkowej budynku, złożoności rozwiązań architektoniczno-budowlanych, liczby i stopnia komplikacji instalacji wewnętrznych, przyłączy, sieci zewnętrznych i urządzeń budowlanych, zakresu spraw formalno-prawnych załatwianych dla danej inwestycji.
Strona internetowa:www.kokowski.com
Wizytówka:www.kokoprojekt.pa.architekciwpolsce.pl
Adres e-mail:info@kokowski.com
Telefon:tel. +48 91 488 22 66
tel. +48 501 103 259
Ulica:Niemcewicza 26 pok. 516
Kod i miasto:71-520 Szczecin
Województwo:Zachodnio-pomorskie
Dodatkowe zdjęcia