Wyszukaj w katalogu

Polecane firmy
LUK STUDIO Pracownia Projektowa - Architektura

LUK STUDIO Pracownia Projektowa - Architektura

Pole膰 nas innym

Nasze gry to gwarancja 艣wietnego nastroju - Ice Casino

Nasze gry to gwarancja 艣wietnego nastroju - Ice Casino

Pracownia Projektowa Format s.c.
Pracownia Projektowa Format s.c.
Pracownia Projektowa Format s.c. prowadzona przez architektów Jadwig臋 i Grzegorza Zieli艅skich to biuro architektoniczne dzia艂aj膮ce nieprzerwanie od roku 1989. Rejon naszego dzia艂ania to nie tylko województwa zachodniopomorskie, lubuskie i pomorskie, ale tak偶e ca艂y kraj.

Przedmiotem naszego dzia艂ania jest szeroko poj臋ty obszar budowlanej dzia艂alno艣ci inwestycyjnej, a w tym:
- okre艣lenie przydatno艣ci terenu dla za艂o偶onego charakteru inwestycji
- pomoc w zakresie pozyskiwania terenów
- prace przedprojektowe na etapie ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
- projekty architektoniczno budowlane w pe艂nym zakresie bran偶owym
- uzyskiwanie pozwole艅 na budow臋 w imieniu inwestora
- nadzór autorski nad procesem realizacji inwestycji

Ponad dwudziestoletni okres dzia艂alno艣ci pozwoli艂 nam na zgromadzenie do艣wiadcze艅 niezb臋dnych dla zapewnienia najwy偶szego poziomu opracowa艅 projektowych w pe艂nym spektrum naszych zainteresowa艅.

Dorobek Pracowni Projektowej Format s.c. obejmuje mi臋dzy innymi
:  
- projekty budynków wielorodzinnych w 艣ródmiejskiej zabudowie plombowej  
- zespo艂y budynków wielorodzinnych 
- osiedla mieszkaniowe z programem podstawowych us艂ug towarzysz膮cych
- projekty zabudowy jednorodzinnej od pojedynczych obiektów do osiedli sk艂adaj膮cych si臋 z kilkudziesi臋ciu domów jednorodzinnych w zró偶nicowanej zabudowie
- obiekty handlu i us艂ug w tym salony sprzeda偶y i stacje obs艂ugi samochodów
- projekty obiektów szkolnictwa
- hale magazynowe i obiekty produkcyjne
- przebudowy, remonty i modernizacje obiektów istniej膮cych

Nasze zaanga偶owanie w prac臋 i dba艂o艣膰 o interesy inwestora potwierdza d艂ugotrwa艂a wspó艂praca z grup膮 inwestorów, do której nale偶膮 spó艂dzielnie mieszkaniowe, firmy deweloperskie, towarzystwa budownictwa spo艂ecznego, firmy zajmuj膮ce si臋 sprzeda偶膮 i obs艂ug膮 samochodów, inwestorzy indywidualni.
Strona internetowa:www.pracowniaformat.pl
Wizyt贸wka:www.pracowniaformat.architekciwpolsce.pl
Adres e-mail:format@post.pl
Telefon:+48 91 423 44 77, 91 423 44 42
Ulica:Sosnowa 6a
Kod i miasto:71-468 Szczecin
Wojew贸dztwo:Zachodnio-pomorskie
Dodatkowe zdj臋cia